RECENZJA

"BITWA O PRĘDKOŚĆ I PUŁAP"

Pierwsza książka z nowej serii "Niezwykłe Konstrukcje Lotnicze" omawia jeden z najdonioślejszych etapów w historii rozwoju lotnictwa na świecie - pokonanie tzw. "bariery dźwięku". Ową "barierę" napotkano wraz z pojawieniem się pierwszych samolotów odrzutowych i wzrostem prędkości lotu. W celu zbadania tego zjawiska w drugiej połowie lat 40-tych podjęto w Stanach Zjednoczonych zakrojony na szeroką skalę program budowy specjalnych samolotów doświadczalnych zdolnych do lotu z prędkością naddźwiękową. Przeprowadzone wówczas próby i zdobyte w ich efekcie doświadczenia umożliwiły dalszy ogromny postęp w technice lotniczej i aerodynamice. Samoloty, które to umożliwiły, znalazły stałe miejsce w historii lotnictwa. Natomiast piloci doświadczalni zdobyli sławę przyćmioną dopiero wiele lat później przez pierwszych astronautów.

W kolejnych rozdziałach książki opisano pierwsze próby budowy samolotów naddźwiękowych, podjęte jeszcze podczas II wojny światowej w Niemczech (DFS 346) i Wielkiej Brytanii (Miles M.52). Osobny rozdział poświęcono również samolotom opracowywanym w tym samym celu w Związku Sowieckim (samoloty "346", "5"). Jednak zasadnicza część książki prezentuje trzy pierwsze konstrukcje amerykańskie z tzw. serii X, czyli nowopowstałej wówczas klasy samolotów eksperymantalnych USAF - Bell X-1, Bell X-2 i Douglas X-3, a także zbudowane dla lotnictwa US Navy samoloty Douglas D-558-1 i D-558-2. To właśnie dzięki nim udało się najpierw przekroczyć "barierę dźwięku", a następnie zebrać pierwsze doświadczenia z zakresu aerodynamiki wysokich prędkości i lotu na bardzo dużych wysokościach. Zamieszczono informacje zarówno o powstaniu i konstrukcji tych samolotów (w tym zdjęcia, rysunki i dane techniczne), jak i o przebiegu prób, osiągniętych sukcesach i poniesionych porażkach (w tym także w postaci zestawień tabelarycznych).

Książka powinna zainteresować wszystkich miłośników lotnictwa. W ciekawy i przystępny sposób prezentuje pozornie znane (któż nie słyszał o przekroczeniu "bariery dźwięku"?), a w rzeczywistości niezwykle rzadko opisywane samoloty i wydarzenia, które okazały się jednymi z najważniejszych osiągnięć technicznych w całej dotychczasowej historii lotnictwa.

Autor - Leszek Wieliczko
za: portal "Samoloty wojskowe świata 1935-1945"
® Wydawnictwo TECHNOL
Stronę oprogramował KosmaTy ©